1 KG Choco devil cake
1199
1 KG Kaju Katli Kesar
1499
Half KG Chocolate Choco Chips Cake
699
6 White Roses
599
2 KG Black Forest Cake
1999
Half KG Choco Coconut Cake
699
Half KG Black Currant Cake
699
Rakhi and Chocolate Bucket
1499
1 KG Soan Papdi
699
Half KG Coffe Mocha Cake
749
Half KG Black Forest
699
1KG Chocolate Cake
1099